Menü Bezárás

Jótékonysági Bál a Tarcali Harangért

2023 január 6-án Vízkereszt ünnepén megváltozott a harangszó, hamis hangok hagyták el az addig tisztán szóló harangot, ezután pedig végleg elhallgatott.

Az 1804-ben felszentelt és azóta rendületlenül misére, keresztelőre, temetésre hívó vagy veszélyt jelző eszköz megrepedt.

A harangöntő felállította a diagnózist, javíthatatlan, új harang kell.

A harangszó, ami generációk életének egyik sarokköveként szolgált egy időre megszűnt.

Az új harangra a plébániának nincs pénze. Itt szeretnénk mi segíteni, lehetőségünkhöz mérten

2024. február 3-án Jótékonysági bált szervezünk, ahol a belépő megvásárlásával és/vagy borok vásárlásával lehet tenni az ügy érdekében.

Lehetőség van támogatói „Harang jegyek” vásárlására, illetve a tarcali borászatok által nagylelkűen felajánlott muzeális bortételekre licitálni!

Érdeklődni lehet:

Pataky Orsi

+36208094525

patakyorsi@gmail.com

A templom története:

Könyves Kálmán királyunk 1100-ban Tarcalon tartott egyházmegyei zsinatot, itt hozott törvényében kimondta, hogy: boszorkányok nincsenek. A XV. században épült gótikus temploma, tornya előtt ferdén álló támpillérekkel, 1562-ben már a reformátusok használatába került. A református egyház itt tartott 1562-ben és 1564-ben zsinatokat. Ezeken fogadták el a Béza Tódor hitvallását, majd az utóbbin Kálvin Kátéját.

A templomot az 1595-ös összeírás református használatban találta. A templom 1606-ban kéttornyú volt, de 1615-ben lebontották az egyik tornyát. Mivel Tarcal is Rákóczi-birtok lévén, Báthory Zsófia katolikus hitre térése után 1671-ben elvette és katolikus használatba adatta a templomot. Amint már az előzőekben olvastuk s látjuk a többi hegyaljai templomnál, hogy a reformátusok kiűzettek az eklézsiából és mindenüket elfoglalták. 1678. augusztus 14-én az egri törökök felgyújtották a várost, a védekezőket lemészárolták, leégett a templom, elolvadtak harangjai. 1687-91 között ismét a reformátusok használták a kijavított templomot, majd lelkészüket ismét kiűzték a parókiáról. A szécsényi országgyűlés határozata értelmében 1705-ben újra református lett a templom, majd a Rákóczi-szabadságharc bukása után 1711-től végleg katolikussá lett. A sok vihart átvészelt templom többször javítva ma is fennáll. 1711 után építettek a reformátusok maguknak egy zsindelytetős templomot, amelyik leégett. Mai templomukat késő barokk stílusban építették 1773-74-ben. Az alapkőbe, mely a templom déli sarkában nyert elhelyezést, egy olajban kifőzött faládikába tették a templom építési engedélyét és két darab korabeli pénzérmét. A templom nyugati homlokzata elé 1797-ben épült a 42 m magas torony. Az északi falon találjuk az itt tartott Tarczali Zsinatok és a Tarczali Hitvallás 400. évfordulóján elhelyezett emléktáblát. A belső mennyezete sík, vakolt. 1990-91-ben megtörtént a templom belső teljes felújítása. 1992-ben a templom belső szépítése: bordó bársonyterítőkkel való ellátása. 1994-ben a villámhárítót korszerűsítették, a templom bádogtetőzetét javították, a párkányok bádogborítását kicserélték. 1997-ben a templom külső megvilágítása, 2002-ben a padfűtés beszerelése, 2003-04-ben a templom külső felújítása történt. Az úrasztala felirata: „Isten dicsőségére ajánlotta Tóth József és elhunyt neje, Kálmánchey Terézia, anno 1912.”

A 500 kg-os (94 cm) harangot Lebrecht Krisztián öntötte 1804-ben Kassán, felirata: „Az élőket hívom az Isten házába, a halottakat kísérem gyászhanggal sírjába. Isten dicsőségére öntette a tartzali ns. sz. ecclesia T. N. báji Patai Sámuel úr fő curatorsága alatt 1804. Tiszt. Tud. Jankai János úr, Kaposi Sámuel ord. curator, Pataky Mihály v. Curatorságok ideje alatt öntetett.” A 360 kg-osat (86 cm) Seltenhofer Frigyes Sopronban, felirata: „Hősök emlékharangja. Örökké áldott legyen a világháborúban elesett hőseink emléke! Készült Éles István lelkész és Andrássy János főgondnok idejében, 1923-ban, a hívek áldozatkészségéből.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei

Myrtus Pince, Borvásárlás, Borrendelés, Bor Házhoz szállítás

1 Comment

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük